Tutkimustulokset

Saksalainen Gelita julkaisi vuonna 2014 tutkimustuloksia kollageenipeptidien oraalisesta (suun kautta tapahtuvasta) nauttimisesta. Tutkimuksessa käytettiin Verisol®-peptidejä. Tutkimustulokset olivat huomiota herättävän hyviä.

Tutkimus suoritettiin kaksoissokkotutkimuksena* ja se oli satunnaistettu ja lumekontrolloitu. Siihen osallistui 114 koehenkilöä, jotka olivat iältään 45–65-vuotiaita. Koehenkilöt saivat 2,5 g Verisolia® tai lumevalmistetta kerran päivässä päivittäin 8 viikon ajan. Kummassakin ryhmässä oli 57 naista.

Kaikkien iho mitattiin objektiivisesti ennen käsittelyn alkua sekä 4 ja 8 viikon kuluttua. Koehenkilöiden iho mitattiin myös 4 viikkoa viimeisen annoksen nauttimisen jälkeen (4 viikon regressiovaihe). Tällä haluttiin seurata tulosten pysyvyyttä. 

Ryppyjen syvyys väheni kokonaiset 20,1 %

4 viikon käsittelyn jälkeen Verisolia® saaneen ryhmän silmien ympärillä olevien ryppyjen syvyyden väheneminen on tilastollisesti merkittävää ja se oli keskimäärin yli 7,2 %. 8 viikon käsittelyn jälkeen ryppyjen syvyys oli mittausten mukaan vähentynyt keskimäärin kokonaiset 20, 1%. (Koehenkilöllä mitattu enimmäisvähentyminen oli 49,9%). Nämä ovat tilastollisesti merkittäviä ja erittäin hyviä tuloksia.

Neljä viikkoa viimeisen tutkimusannoksen nauttimisen jälkeen (4 viikon regressiovaihe) tutkimusryhmältä mitattiin silmien ympäriltä yhä tilastollisesti merkittävää ryppyjen syvyyden vähentymistä (11,5%).

Yhdeltä alaryhmältä otettiin koepala sekä ennen tutkimusta että tutkimuksen jälkeen. Tulokset ovat erittäin hyviä sekä ihon laadun, elastisuuden että ulkonäön suhteen.

Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis.

Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles.

 

*Kaksoissokkoututkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa sekä koehenkilöt että testin tutkimushenkilökunta ovat kummatkin täysin tietämättömiä siitä, kuka saa vaikuttavaa ainetta ja kuka lumevalmistetta (tabletteja, jotka eivät sisällä vaikuttavia aineita).