RS140_Package on grey stone table with plants _Generell 1920x1080.jpg

Tutkimukset

The Solution™- tuotteessa käytettyjen suun kautta nautittavien kollageenipeptidien hyödyistä on julkaistu tutkimuksia kiistattomin tuloksin.

Madaltuneet rypyt

The Solution-tuotteessa käytetyn Verisol®- kollageenin teho on tutkittu kliinisin menetelmin. Kaikki tutkimukset suoritettiin satunnaistettuina ja lumekontrolloituina kaksoissokkotutkimuksina. Tällä tarkoitetaan, että osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen nautti tutkittavana olevaa valmistetta ja toinen placebovalmistetta (jauhetta ilman vaikuttavaa ainetta). Niin koehenkilöt kuin tutkimushenkilökuntakin olivat täysin tietämättömiä siitä, kuka saa vaikuttavaa ainetta ja kuka lumevalmistetta. Tutkimustulosten tulkintaan ei voitu subjektiivisesti vaikuttaa ja ne perustuvat yksinomaan mitattaviin tietoihin.

Tutkimukseen osallistui 114 naista 45–65 vuoden iässä. Osanottajat saivat joko 2,5 g Verisol®- tai placebovalmistetta kerran vuorokaudessa 8 viikon ajan. Osanottajien iho mitattiin objektiivisesti ennen käsittelyn alkua. 4 viikon käsittelyn jälkeen Verisolia® saaneen ryhmän silmien ympäröivien ryppyjen syvyys oli pienentynyt tilastollisesti merkittävästi, keskimäärin yli 7,2 %. 8 viikon käsittelyn jälkeen ryppyjen syvyys oli mittausten mukaan vähentynyt keskimäärin jopa 20,1 %. (Korkein mitattu tulos 49,9 %).

Kimmoisampi iho

Myös tuotteen vaikutusta ihon kimmoisuuteen on tutkittu. Tutkimukseen osallistui 69 35-55 vuotiasta naista. Osanottajien ihon kimmoisuus mitattiin päivittäisen, 8 viikkoa kestäneen 2,5 gramman Verisol®- tai lumevalmisteen käytön jälkeen. Mittauksessa hyödynnettiin instrumenttia. Tutkimus osoitti, että Verisol®-valmistetta nauttineella ryhmällä ihon kimmoisuus oli huomattavasti parantunut lumevalmistetta nauttineeseen ryhmään verrattuna.

Vähemmän selluliittia

Tutkimus suoritettiin 105 naiselle 24–50 vuoden iässä; tutkimuksen kesto oli 6 kuukautta. Kaikilla osanottajilla oli selluliittia kohtuullisin määrin. Tutkimukset osoittivat, että Verisol®-kollageenia saaneen ryhmän reisissä oleva selluliitti oli pienentynyt vaikeusasteeltaan. Myös ihon rakenne oli parantunut ja ihon tiiviys noussut kontrolliryhmään verrattuna.

Tutkimukset:

Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(3):113-9.

Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. Proksch E, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser S. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(1):47-55.

Dietary Supplementation with Specific Collagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent Beneficial Effect on Cellulite Morphology. Schunck M, Zague V, Oesser S, Proksch E. J. Med Food 2015 18(12):1340-8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24401291

Siirry tilaamaan The Solution- kollageenia täältä.