RS268_Solution_9833_W-Article_1140x600.jpg

Tutkimukset

The Solution™- tuotteessa käytettyjen suun kautta nautittavien kollageenipeptidien hyödyistä on julkaistu tutkimuksia kiistattomin tuloksin.

Madaltuneet rypyt

The Solution-tuotteessa käytetyn Verisol®- kollageenin teho on tutkittu kliinisin menetelmin. Kaikki tutkimukset suoritettiin satunnaistettuina ja lumekontrolloituina kaksoissokkotutkimuksina. Tällä tarkoitetaan, että osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen nautti tutkittavana olevaa valmistetta ja toinen placebovalmistetta (jauhetta ilman vaikuttavaa ainetta). Niin koehenkilöt kuin tutkimushenkilökuntakin olivat täysin tietämättömiä siitä, kuka saa vaikuttavaa ainetta ja kuka lumevalmistetta. Tutkimustulosten tulkintaan ei voitu subjektiivisesti vaikuttaa ja ne perustuvat yksinomaan mitattaviin tietoihin.

Tutkimukseen osallistui 114 naista 45–65 vuoden iässä. Osanottajat saivat joko 2,5 g Verisol®- tai placebovalmistetta kerran vuorokaudessa 8 viikon ajan. Osanottajien iho mitattiin objektiivisesti ennen käsittelyn alkua. 4 viikon käsittelyn jälkeen Verisolia® saaneen ryhmän silmien ympäröivien ryppyjen syvyys oli pienentynyt tilastollisesti merkittävästi, keskimäärin yli 7,2 %. 8 viikon käsittelyn jälkeen ryppyjen syvyys oli mittausten mukaan vähentynyt keskimäärin jopa 20,1 %. (Korkein mitattu tulos 49,9 %).

Kimmoisampi iho

Myös tuotteen vaikutusta ihon kimmoisuuteen on tutkittu. Tutkimukseen osallistui 69 35-55 vuotiasta naista. Osanottajien ihon kimmoisuus mitattiin päivittäisen, 8 viikkoa kestäneen 2,5 gramman Verisol®- tai lumevalmisteen käytön jälkeen. Mittauksessa hyödynnettiin instrumenttia. Tutkimus osoitti, että Verisol®-valmistetta nauttineella ryhmällä ihon kimmoisuus oli huomattavasti parantunut lumevalmistetta nauttineeseen ryhmään verrattuna.

Lue myös suomalaisten asiakkaidemme kokemuksia The Solution™ -kollageenin käytöstä >>

Tutkimukset:

View the study on our collagen peptides’ effect on wrinkles by E. Proksch, M. Schunck, V. Zague, D. Segger, J. Degwert and S. Oesser in Skin Pharmacol Physiol (2014;27(3):113-9).

View the study on our collagen peptides’ effect on skin elasticity by E. Proksch, D. Segger, J. Degwert, M. Schunck, V. Zague and S. Oesser in Skin Pharmacol Physiol (2014;27(1):47-55).

 

Siirry tilaamaan The Solution -kollageenia täältä.