oivindhaug _OsloSkinLab_01-11-19_0133.jpg

Henkilötietokäytäntö

Päivitetty 27.6.2018. Vaalimme asiakkaidemme yksityisyyden suojaa ja vastaamme siitä, että kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevan lain mukaisesti. Tässä henkilötietokäytännössä kerromme mitä henkilötietoja keräämme, mikä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on, mitä oikeuksia sinulla on ja miten toimimme, jotta henkilötietojesi käsittely olisi turvallista.

1.  Käsiteltävät henkilötiedot sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oslo Skin Lab osana NutraQ Oy:tä (”Oslo Skin Lab” tai ”me”) on vastuussa antamiesi henkilötietojen käsittelystä. Kun rekisteröidyt asiakkaaksemme, pyydämme sinua antamaan tiedot koko nimestäsi, osoitteestasi, sähköpostiosoitteestasi sekä puhelinnumerostasi. Teemme tämän voidaksemme hallinnoida asiakassuhdettasi ja toimittaa tilauksesi sekä pystyäksemme tarvittaessa ottamaan sinuun yhteyttä asiakassuhteeseesi liittyen. Antamasi tiedot säilytetään niin pitkään kuin sinulla on aktiivinen asiakassuhde meillä. Oslo Skin Lab on velvollinen säilyttämään osan tiedoista myös asiakassuhteesi päätyttyä, esimerkiksi kirjanpitolain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Antaessasi henkilötietosi meille tilauksen yhteydessä henkilötietojasi käytetään tilauksen käsittelemiseen. Käytämme lisäksi tietojasi kommunikoidessamme kanssasi, räätälöidäksemme palvelujamme sekä kohdentaaksemme mainontaamme. Saatamme ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse, ellet ole ilmoittanut, ettet halua yhteydenottoja. Asiakassuhteen päätyttyä säilytämme tiedot nimestäsi, osoitteestasi, sähköpostiosoitteestasi sekä puhelinnumerostasi, jotta voimme ilmoittaa sinulle tarjouksista sekä tuotteitamme koskevista uutisista, joiden arvelemme kiinnostavan sinua. Tämä ei kuitenkaan päde, jos olet ilmoittanut meille, ettet halua yhteydenottoja kyseisissä tarkoituksissa. Saatamme myös suunnata sinulle henkilökohtaisesti kohdistettuja tarjouksia. Oslo Skin Lab on kirjanpito- ja verolainsäädännön mukaan velvollinen säilyttämään tiettyjä maksu- tapahtumiisi liittyviä henkilötietoja koskien aikaisempia tilauksia viiden vuoden ajan tilivuoden päättymisestä. Oslo Skin Lab voi ennen uuden tilauksen hyväksymistä tarkistaa, ettei sinulla ole maksamattomia erääntyneitä laskuja aikaisemmilta tilauksilta. Henkilötietosi voidaan myös käyttää kirjanpidossa, laskutuksessa ja tilintarkastuksessa; maksutositteita, hallinnollisia ja juridisia kysymyksiä varten; palveluidemme, verkkosivujemme ja verkkosivujemme käytettävyyden parantamiseen tähtäävissä tilasto- ja markkinointianalyyseissä; järjestelmiemme kehityksessä ja kunnossapidossa; sekä asiakastutkimuksia varten. Mikäli olet alle 18-vuotias ja olet tekemässä ostoksen, sinulla on oltava huoltajasi suostumus ennen henkilötietojesi antamista ja ostoksen tekemistä. Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka ovat joko määritelty sopimuksessamme, perustuu Oslo Skin Lab:in oikeutettuun etuun tai jos olet antanut meille suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli olet antanut meille suostumuksen, sinulla on koska tahansa oikeus perua suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Käytäntömme mukaan emme pyydä asiakkailtamme emmekä käsittele arkaluonteista tietoa. Älä siksi anna meille arkaluonteisia tietoja (esimerkiksi tietoja rodusta tai etnisestä alkuperästä, poliittisesta näkemyksestä, uskonnollisesta tai filosofisesta vakaumuksesta, ammattiliittoon kuulumisesta, terveydestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai käyttäytymisestä).

2.  Mistä keräämme henkilötietoja

Kun teet tilauksen ja sinusta tulee asiakkaamme, annat meille tietosi itse. Pyydämme sinulta vähintään nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Jos olet alle 18-vuotias ja olet tekemässä ostoksen, sinulla on oltava huoltajasi suostumus ennen henkilötietojesi antamista ja ostoksen tekemistä. Antamasi tiedot sekä tiedot ostohistoriastasi, sinulla olevista etupisteistä ja niiden käytöstä säilytämme asiakasrekisterissä niin pitkään kuin sinulla on aktiivinen asiakassuhde meillä, ja enintään 3 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. NutraQ on velvollinen säilyttämään osan tiedoista määräajan myös asiakassuhteesi päätyttyä, esimerkiksi kirjanpitolain mukaan tekemistäsi tilauksista viiden vuoden ajan sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana ostotapahtuma on ollut.

Osoitteiden ja puhelinnumeroiden päivittämiseen käytämme ulkopuolisia kaupallisia yhteystietorekistereitä.

Asiakassuhteen päätyttyä säilytämme markkinointirekisterissä tiedot nimestäsi, osoitteestasi, sähköpostiosoitteestasi sekä puhelinnumerostasi, jotta voimme ilmoittaa sinulle tarjouksista sekä tuotteitamme koskevista uutisista, joiden arvelemme kiinnostavan sinua. Näitä tietoja säilytämme markkinointirekisterissä 7 vuoden ajan. Jos olet antanut meille markkinointikiellon, emme kuitenkaan lähetä sinulle tällaista viestintää.

Kun tietojasi ei enää tarvita asiakkuuden hoitamiseen, markkinointiin tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen, poistamme ne rekistereistämme tai anonymisoimme ne.

3.  Henkilötietojen siirtäminen kolmannelle osapuolelle

Voimme niin Suomessa kuin ulkomailla käyttää henkilötietojen käsittelijöitä kerättyjen henkilö- tietojen käsittelyssä. Meillä on kirjalliset sopimukset kaikkien henkilötietojen käsittelijöidemme kanssa, joiden mukaan käsittelijät takaavat ryhtyvänsä vastaaviin turvatoimiin, jotta henkilötietojen käsittely tapahtuisi turvallisella tavalla ja voimassa olevan ja sovellettavan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme lisäksi jakaa henkilötietosi samaan konserniin kuuluvien yritysten tai sellaisten henkilö- tietojen käsittelijöiden kanssa, joita käytämme kohdassa 1 mainittuihin tarkoituksiin, niin EU:n/ ETA:n sisällä kuin sen ulkopuolella. Oslo Skin Lab ryhtyy yritystä koskevien sitovien sääntöjen (EU:n komission mallisopimuslausekkeiden) muodossa sopiviin turvatoimiin varmistaakseen, että henkilötietojesi siirtäminen tapahtuu voimassa olevan ja soveltuvan yksityisyyttä suojaavan lainsäädännön mukaisesti. Voimme luovuttaa henkilötietojasi lain niin velvoittaessa tai mikäli lähetät meille materiaalia, jonka sisällön katsotaan olevan lainvastaista. Jos saat meiltä lahjakortin, ​​olemme saaneet henkilökohtaiset tietosi henkilöltä, joka on ostanut sinulle lahjakortin. Tämä on tarpeen, jotta voimme toteuttaa tilauksen, jonka lahjakortin ostaja on tilannut.

4. Evästeiden siirtäminen kolmansille osapuolille

Sivustollamme käytämme pikseleitä sosiaalisen verkoston facebook.com-palvelusta, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Facebook Pixels on analyysityökalu, joka auttaa meitä mittaamaan, kuinka tehokkaita mainoksemme ovat Facebookissa, tulkitsemalla ihmisten toimia sivustollamme. Käytämme myös Facebookin Custom Audience työkalua yleisöjen luomiseen sekä mainonnan kohdentamiseen Facebookissa.

Facebookin käyttötarkoitus, tietojen tallentaminen, tietojen käyttö ja niiden jatkokäsittely sekä sinun oikeutesi ja mahdollisuutesi yksityisyyden suojaamiseksi löytyvät Facebookin tietosuojalausunnosta: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jos et halua, että Facebook voi kerätä tietoja sinusta vieraillessasi verkkosivuillamme, sinun on kirjauduttava ulos Facebookista ennen kuin tulet sivustollemme. Kaupalliset yhteistyökumppanimme käyttävät evästeitä Facebookista yllä mainittuihin tarkoituksiin. Olemme ottaneet käyttöön tietojenkäsittelysopimukset kaikkien muiden kolmansien osapuolten kanssa, jotka voivat käyttää tällaisia evästeitä/henkilökohtaisia tietoja meiltä. Käytämme myös Facebookin Custom Audience työkalua anonyymien mainonnan kohderyhmien luomiseen sekä mainonnan kohdentamiseen Facebookissa. Emme käytä meille markkinointikiellon antaneita näiden kohderyhmien muodostamisessa.

5.  Suoramarkkinointi sähköisen viestinnän kautta

Ollessasi Oslo Skin Lab:in asiakas voimme käyttää henkilötietojasi lähettääksemme tarjouksia ja tuotteitamme koskevia uutisia, joiden arvelemme kiinnostavan sinua. Voit milloin tahansa kieltäytyä jatkuvasta markkinoinnista. Tämän teet helpoiten seuraamalla jokaisen lähetyksen mukana tulevia ohjeita tai ottamalla yhteyttä meihin (ks. yhteystiedot alla).

5.  Turvallisuus

Kaikkia henkilötietoja käsitellään turvallisessa ympäristössä. Käytämme verkkosivuillamme Secure Sockets Layer (SSL) -salausteknologiaa. Tämä on yksi edistyneimmistä verkkotransaktioille tänä päivänä käytettävissä olevista turvallisuusohjelmista. SSL salaa kaikki henkilötietosi niin, ettei tietoja voida lukea internetissä.

6.  Henkilötietojen oikaisu ja poistaminen

Oslo Skin Lab oikaisee tai poistaa omasta aloitteestaan taikka pyynnöstäsi virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja taikka tietoja, joiden käsittelemiseen Oslo Skin Lab:illa ei ole laillista perustetta. Henkilötietosi tullaan poistamaan/anonymisoimaan, kun niitä ei enää tarvita yllä kohdassa 1 kuvattuihin tarkoituksiin, ellei Oslo Skin Lab lain mukaan ole velvollinen säilyttämään tietoja pidempään. Päättyneen asiakassuhteen jälkeen Oslo Skin Lab arvioi henkilötietojesi jatkokäsittelyn tarpeen. Kaikki henkilötiedot, joita ei enää tarvita käsittelyn tarkoituksiin, tullaan poistamaan/ anonymisoimaan. Mainitun ajankohdan jälkeen henkilötietojesi mahdollinen jatkokäsittely tulee tapahtumaan lain tai nimenomaisen suostumuksesi nojalla.

7.  Säilytysajat

Oslo Skin Lab ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin mitä on 1 kohdassa mainittujen tarkoitusten kannalta välttämätöntä

8.  Oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää mitä sinua koskevia tietoja käsittelemme, mistä olemme hankkineet tiedot sekä miten tietoja on käytetty. Sinulla on lisäksi oikeus saada kopio sinua koskevista säilyttämistämme tiedoista sekä oikeus vaatia, että henkilötietosi poistetaan, oikaistaan tai että niiden käsittelyä rajoitetaan. Sinulla on lisäksi oikeus vaatia, että meille antamasi henkilötiedot siirretään toiselle oikeushenkilölle (ns. tietojen siirto järjestelmästä toiseen), mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseemme, sekä jos käsittely tapahtuu automaattisesti. Mikäli sinulla on kysymyksiä käsittelemiemme sinua koskevien tietojen suhteen tai haluat käyttää oikeuksiasi, sinun tulee ottaa meihin kirjallisesti yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. Mikäli haluat päivittää henkilötietojasi tai muuttaa viestintätapaa koskevaa valintaasi tai et tulevaisuudessa halua vastaanottaa markkinointi meiltä, voit lähettää kirjallisen vaatimuksen alla olevaan osoitteeseen.

9. Vastuu henkilötiedoista

Henkilötietojesi käsittelystä vastaa: Oslo Skin Lab / NutraQ Oy, PL 4860, 00002 Helsinki Sähköposti: asiakaspalvelu@osloskinlab.fi Mikäli haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit aina kääntyä valvontaviranomaisen puoleen: Tietosuojavaltuutettu, PL 800, 00521 Helsinki. 10.  Henkilötietokäytännön päivitykset Voimme muuttaa tätä henkilötietokäytäntöä. Teemme tämän voidaksemme sopeuttaa käytäntömme soveltuvan lainsäädännön sekä soveltuvien puitesopimusten ja kaupallisten tarpeiden muutosten mukaisesti tai voidaksemme tyydyttää asiakkaidemme, markkinointikumppaneidemme sekä palveluntarjoajiemme tarpeita. Päivitetyt versiot muutospäivämäärineen julkaistaan verkkosivuillamme www.osloskinlab.fi, jotta selkeästi käy ilmi milloin viimeisin muutos on tehty.