RS268_Solution_9833_W-Article_1140x600.jpg

Tutkimukset

Tieteelliset tutkimukset tuotteiden taustalla osoittavat, että The Solution™- ja The Beauty Pearls™ -valmisteiden ainesosilla on positiivinen vaikutus ihoon. Tutkimukset on toteutettu niin kutsutun "kultastandardin" mukaisesti, eli ne ovat lumekontrolloituja, kaksoissokkoutettuja, satunnaistettuja* ja julkaistu lääketieteellisissä tietokannoissa.

The Solution™ Beauty Collagen

Tuote sisältää nesteeseen sekoitettavaa Verisol® -kollageenia, joka koostuu tyypin I kollageenista. Verisol® -kollageenijauhe on hydrolysoitu, eli hajotettu entsyymeillä erityisellä patentoidulla menetelmällä bioaktiivisiksi peptideiksi.

Madaltuneet rypyt

The Solution™ -tuotteessa käytetyn Verisol®- kollageenin teho on tutkittu kliinisin menetelmin. Kaikki tutkimukset suoritettiin satunnaistettuina ja lumekontrolloituina kaksoissokkotutkimuksina. Tällä tarkoitetaan, että osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen nautti tutkittavana olevaa valmistetta ja toinen placebovalmistetta (jauhetta ilman vaikuttavaa ainetta). Niin koehenkilöt kuin tutkimushenkilökuntakin olivat täysin tietämättömiä siitä, kuka saa vaikuttavaa ainetta ja kuka lumevalmistetta. Tutkimustulosten tulkintaan ei voitu subjektiivisesti vaikuttaa ja ne perustuvat yksinomaan mitattaviin tietoihin.

Tutkimukseen osallistui 114 naista 45–65 vuoden iässä. Osanottajat saivat joko 2,5 g Verisol®- tai placebovalmistetta kerran vuorokaudessa 8 viikon ajan. Osanottajien iho mitattiin objektiivisesti ennen käsittelyn alkua. 4 viikon käsittelyn jälkeen Verisolia® saaneen ryhmän silmien ympäröivien ryppyjen syvyys oli pienentynyt tilastollisesti merkittävästi, keskimäärin yli 7,2 %. 8 viikon käsittelyn jälkeen ryppyjen syvyys oli mittausten mukaan vähentynyt keskimäärin jopa 20,1 %. (Korkein mitattu tulos 49,9 %).

Kimmoisampi iho

Myös tuotteen vaikutusta ihon kimmoisuuteen on tutkittu. Tutkimukseen osallistui 69 35-55 vuotiasta naista. Osanottajien ihon kimmoisuus mitattiin päivittäisen, 8 viikkoa kestäneen 2,5 gramman Verisol®- tai lumevalmisteen käytön jälkeen. Mittauksessa hyödynnettiin instrumenttia. Tutkimus osoitti, että Verisol®-valmistetta nauttineella ryhmällä ihon kimmoisuus oli huomattavasti parantunut lumevalmistetta nauttineeseen ryhmään verrattuna.

Lue myös suomalaisten asiakkaidemme kokemuksia The Solution™ -kollageenin käytöstä >>

Tutkimukset (julkaistu PubMed-tietokannassa):

View the study on our collagen peptides’ effect on wrinkles by E. Proksch, M. Schunck, V. Zague, D. Segger, J. Degwert and S. Oesser in Skin Pharmacol Physiol (2014;27(3):113-9).

View the study on our collagen peptides’ effect on skin elasticity by E. Proksch, D. Segger, J. Degwert, M. Schunck, V. Zague and S. Oesser in Skin Pharmacol Physiol (2014;27(1):47-55).

Siirry tilaamaan The Solution™ -kollageenia täältä.

The Beauty Pearls™ Inside Out Beauty Nutrition

Myös kahvipapujen sisältämien polyfenolien käytöstä ravintolisänä on tehty tutkimuksia. Tulokset osoittavat, että polyfenolit auttavat parantamaan kuivaa ja hilseilevää ihoa. Tämä vaikutus on dokumentoitu kaksoissokkoutetuissa, satunnaistetuissa ja lumekontrolloiduissa tutkimuksissa.

8 weeks use of a daily dosage of 270 mg coffee polyphenols in a study involving 49 Asian women (age 25-40 years) with dry skin (Fukagawa, 2017)

Result: The dryness of the skin significantly improved, and the hydration increased

4 weeks use of a daily dosage of 300 mg coffee polyphenols in a study involving 31 Asian women (age 25-35 years) with dry skin. (Udea, 2017)

Result: The scaliness and smoothness of cheek skin improved significantly compared to placebo measured objective with a Visioscan (UVA-light video camera)

* Tutkimukset ovat kaksoissokkoutettuja, satunnaistettuja ja lumekontrolloituja. Tämä tarkoittaa, että osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toiselle annettiin vaikuttavaa ainetta, kun taas toinen ryhmä sai lumelääkettä (jauhetta ilman vaikuttavaa ainetta). Tutkimuksiin osallistuneille tai mittauksen suorittaneille ei kerrottu, mitä ainetta kukin osallistuja sai. Lisäksi vaikutus mitattiin instrumenteilla, jolloin tulosten lukemiseen ei voida subjektiivisesti vaikuttaa.

Siirry tilaamaan The Beauty Pearls™ -kapselit täältä.

 

Lue kollageenista ja käyttökokemuksista: